Onko sinulla terveys- ja hyvinvointiteknologiaan liittyvä idea, laite tai palvelu, jota haluat kehittää? Tutustu terveys- ja hyvinvointialan Living Lab -palveluihin!

Palvelemme terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa ideasta markkinoille. Autamme yrityksiä alkuun kirkastamalla tuotekehityksen vaiheet ja tavoitteet asiantuntija-arvion avulla. Tuotekehityksessään pidemällä oleville yrityksille tarjoamme erilaisia testaus- ja tutkimuspalveluita, joiden avulla arvioidaan ja kehitetään tuotteen ja/tai palvelun soveltuvuutta terveys- ja hyvinvointialalle.

Savonia-ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin kanssa. Yhdessä muodostamme terveys- ja hyvinvointiteknologian tuotekehitys- ja testauspalvelukonseptin Kuopio Living Labin, joka on osa Kuopio Health –kokonaisuutta. Living Labissa terveysteknologiaa testataan ja kehitetään aidoissa asiakas/asiantuntija ympäristöissä. Living Lab kerää myös julkista ideapankkia, jonka avulla saadaan kuuluviin terveydenhuollon asiakkaiden ja ammatilaisten uudet ideat ja tarpeet.

Käytettävyys- ja soveltuvuusarviointi

Arvioinnit suunnitellaan tarpeittesi mukaisesti. Saat tietoa tuotteesi/palvelusi käytettävyydestä, sisällöstä tai soveltuvuudesta tietyille käyttäjäryhmille. Arviointi voi olla lyhyt tilaisuus, kestoltaan muutamia tunteja. Saat terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijoilta tietoa nopeasti ja helposti!

Käytettävyysarviointi

Käytettävyysarvioinnissa saat tietoa tuotteesi teknisestä ja ergonomisesta toimivuudesta. Arvioimme mm. tuotteen käyttöliittymän käytettävyyttä ja loogisuutta muotoilu- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta.

Soveltuvuusarviointi

On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan tuotteen ovat helppokäyttöisiä ja vaikuttavia niille käyttäville asiakkaille. Arvioimme tuotteen soveltuvuutta tietyille asiakas- ja potilasryhmille mm. Sisällön, käyttöliittymän ja käytettävyyden näkökulmasta.

Palvelun kesto: 1-3 h

Workshopit

Workshopit vastaavat asiantuntija-arviointeja, mutta saat samaan aikaan useamman eri alan asiantuntija osaamisen käyttöösi! Worshopit ovat usean henkilön työpajoja, joiden osallistujat kootaan sinun tarpeittesi perusteella. Osallistujat voivat olla potentiaalisia asiakkaitasi esim. loppukäyttäjiä ja/tai ammattilaiskäyttäjiä. Asiantuntijat voivat olla mm. tekniikan, terveydenhuollon, liiketalouden ja muotoilun aloilta. Workshoppeja voidaan toteuttaa vasta ideavaiheen tuotteelle ja palvelulle tai jo pidemmällä olevan prototyypin arvioinnin pohjalta. Tarkoituksena on saada yritykselle tietoa tuotteen/palvelun mahdollisuuksista sote-markkinoilla tehokkaasti.

Workshoppien teemat voivat olla mm:

  • Asiakassegmentointi
  • Yhteiskehittäminen loppukäyttäjien kanssa
  • Sisällöntuotanto
  • Jatkokehityssuunnitelmat

Palvelun kesto: 2-4 h

Käytettävyystestaus

Käytettävyystestauksessa saat tuotteesi/palvelusi pidemmäksi aikaa oikeaan käyttöympäristöön, aidoille loppukäyttäjille. Testaamme ja arvioimme tuotteen/palvelun käytettävyyttä ja soveltuvuutta potentiaalisille käyttäjäryhmille. Näin saat palautetta aidoilta loppukäyttäjiltä, sekä terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisilta, jolloin voit kehittää tuotteesi/palvelusi vastaamaan aitoja asiakastarpeita.

Testauksesta saat kirjallisen palautteen, jonka perusteella varmistat tuotekehityksen etenemisen oikeaan suuntaan

Palvelun sisältö:

  • Savonian sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden arvio tuotteen/palvelun soveltuvuudesta eri asiakassegmenteille
  • Tuotteen/palvelun käytettävyysarviointi potentiaalisilla asiakassegmenteillä
  • Jatkokehityssuunnitelma ja testausraportti

Palvelun kesto: viikosta kuukausiin