Weltech - Hyvinvointiteknologian koulutustuote: käyttöönoton ja käytön koulutus

Digitaalisuus ja esineiden Internet (IoT) on aiheuttanut rakennemuutoksen yhteiskunnassamme. Rakennemuutos näkyy vahvasti myös hoitoalalla jatkuvasti muuttuvana työnkuvana. WelTech-projektissa luodaan koulutuskokonaisuuksia ja pidetään koulutuksia hoitohenkilöstölle, alan opiskelijoille ja opettajille. Koulutuksissa on tarkoitus perehtyä uusimpaan teknologiaan hoitotyössä ja madaltaa uuden teknologian käyttöön liittyvää kynnystä sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä.

Koulutukset ja uuteen teknologiaan perehdytys toteutetaan pääosin Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston yhteistyönä. Kuopion kaupunki ja yhteistyötahot (kotihoito) ovat vahvasti hankkeessa mukana tarjoamalla tiloja hankkeen käyttöön ja tuomalla henkilökuntaa koulutuksiin. Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos arvioi projektin aikana pidettävien koulutusten vaikuttavuutta.

Hanke kesto: 1.1.2018 – 30.6.2020 (hanke päättynyt)

Tutustu hankkeen videosarjaan:

 Video 1: WelTech- hanke – tavoitteet
Video 2: Teknologiakartoitus ja tuloksia
Video 3: WelTech –hankkeen vaiheet
Video 4: WelTech– hankkeessa järjestetyt koulutukset  
Video 5: WelTech –hankkeen arviointia ja tutkimusta  
Video 6: WelTech –hanke ja Savon koulutuskuntayhtymä 
Video 7: WelTech ja käytännön kokeilua  
Video 8: Japanin opintomatkan oppeja
Lisätietoja:

Heli Kekäläinen

TKI-asiantuntija
heli.kekalainen(at)savonia.fi
+358 44 785 6446
linkedin