Sopien2.0 – Sote- alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen

Kehitämme sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoimintaa. Kehittämistyön tavoitteena on palvelujen tuottaminen monituottajamallilla verkostona ja järjestämisvastuussa olevien kuntien/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä mm. digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Savonia-amk:n toiminta-alueena on Pohjois-Savossa Kuopio ja maaseutualueen kuntakeskukset: Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka, Juankoski ja Kaavi. Toimimme myös Pohjois-Karjalassa Outokummussa ja Polvijärvellä.

Toteutamme sote- yritysvalmennusta, koulutusta sekä alueellisesti räätälöityjä tilaisuuksia ja seminaareja. Kehittämisen piiriin pääsee yrityksiä, järjestöjä ja toimijoita Savonia-amk:n alueella 40 kpl, koko hankealueella yht. 160

SOTE- YRITYSVALMENNUS 

“Kiihdyttämö” on tarkoitettu yrityksille ja toimijoille, jotka haluavat vahvistaa olemassa olevan liiketoiminnan perusrakenteet kuntoon, kestäväksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi sote- kentässä. Kiihdyttämövaiheen jälkeen yrityksillä on jäsentynyt kuva sekä askelmerkit tulevaisuutta varten, mm strategiasuunnitelma, kehittämissuunnitelma, digitalisaation käyttöönottosuunnitelma jne.

“Kasvun kiihdyttämö” Ne yritykset, jotka ovat valinneet voimakkaan kasvun strategian voivat kehittää omaa liiketoimintaansa kasvun kiihdyttämössä, johon räätälöidään oma yritysten tarpeista lähtevä sisältö ja kesto.

SOTE- KOULUTUKSET

Toteutettavat pääkoulutukset ovat Kanta-valmiuskoulutus ja laatukoulutus laaduntunnustukseen saakka. Kanta- kulutusmahdollisuus tarjotaan 50:lle yritykselle ja toimijalle koko hankkeessa. Koulutukset toteutetaan etävalmennuksina ja niihin voi osallistua myös hankkeessa mukana olevien kuntien yhdyshenkilöitä ja siten olla mukana määrittelemässä yritysten reittejä ja tapoja tulla mukaan Kanta-palveluihin. Laatukoulutus laaduntunnustukseen saakka osallistumismahdollisuus on 30:lle yritykselle koko hankkeessa. Koulutuksessa toimija toteuttaa laaduntunnustukseen tarvittavan perustan. Yhteistyö laatutyössä mahdollistaa myös yritysten ja kuntien yhtenevät laatujärjestelmät, jotta palveluja voidaan yhteismitallistaa ja verrata esim. kustannuksia ja edesauttaa näin yhteistyötä.

Lisäksi toteutetaan alueellisiin tarpeisiin perustuvia koulutuksia.

TILAISUUDET, SEMINAARIT

Toteutamme kehittämistarpeisiin vastaten esimerkiksi maaseutualueille suunnattuja palvelumahdollisuuksia esille tuovia kumppanuusiltoja. Kumppanuusillat toteutetaan yhteistyössä kaupunkien/kuntien yrityspalveluiden, alueen yrittäjäjärjestöjen, maaseutuasiamiesten, Te-hallinnon, alueellisten järjestöjen ja julkisen sektorin sote-asiantuntijoiden kanssa. Kumppanuusiltoihin on tervetulleita kaikki yrittäjät, järjestöt toimialasta riippumatta.

SOPIEN2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan. Toiminta-aika: 01.02.2020 – 31.12.2022. ESR Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Päätoteuttaja Navitas Kehitys Oy, osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kaupunki, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Kehittämisyhtiö Witas Oy

Ota yhteyttä:

Minna Saario
Yritysasiantuntija,
projektipäällikkö
044 785 6589
minna.saario(at)savonia.fi

Lisätietoja:
https://navitas.fi/sopien20-hanke

www.facebook.com/sopien2hanke/

www.savonia.fi