Soveltava hyvinvointiteknologia
TKI-hankkeissa opiskelijoilla on myös mahdollisuuksia opinnäytetöille. Tällä sivulla voit katsella mahdollisuuksia. Jos aihe kiinnostaa sinua, niin ole yhteyksissä yhteyshenkilöön.

Miten robotiikkaa ja tekoälyä voidaan hyödyntää eri kohderyhmillä? Esimerkiksi lapset, nuoret, vanhukset? Entäs eri käyttötarkoituksissa esimerkiksi terveystarkastus, kuntoutus, aktivointi? Työsi voi olla kirjallisuuskatsaus, kokemuksien kerääminen tai selvitystyö.

Ota yhteyttä: tiina.arpola(at)savonia.fi

Terveyttä edistäviä sovelluksia eri tarkoituksiin. Onko sinulla valmiuksia kehittää uutta sovellusta teknisesti tai sisällöllisesti?

Ota yhteyttä: tiina.arpola(at)savonia.fi

 

WelTech –hankkeessa rakennetaan koulutuskokonaisuutta hyvinvointiteknologiasta Sosiaali- ja terveysalalle. Jos sinulla on kiinnostusta hyvinvointiteknologian erilaisten sovellusten tai laitteiden tarkempaan tutkimukseen mm. käytettävyyden tai asiakkaan näkökulmasta, otathan yhteyttä!