TKI-hankkeissa opiskelijoilla on myös mahdollisuuksia opinnäytetöille. Tällä sivulla voit katsella mahdollisuuksia. Jos aihe kiinnostaa sinua, niin ole yhteyksissä yhteyshenkilöön.

Alla on joitakin hankkeita, jotka ovat tällä hetkellä meneillään ja tarjoavat mielellään opinnäytetyön aiheita.

Kannattaa myös katsoa muut hankkeet ja kysyä niiden mahdollisuuksista. Myös jos olet kiinnostunut jostakin sivuilta löytyvästä teemasta niin rohkeasti vain yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme mielellämme!

 1. Yhteisöohjautuvuus kotihoidon tiimeissä (tai muussa vanhustyön yksikössä)
 2. Vanhustyön veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen -keinoja/ käytännön tekoja tms.
 3. Miten magneettisairaalamallin periaatteet soveltuvat vanhustyön yksikön veto- ja pitovoisuuden arviointiin?
 4. Miten vanhustyön imagoa voidaan kehittää? 
 5. Miten nuoret saadaan innostumaan vanhustyöstä ja hakeutumaan alalle? 
 6. Vanhustyön mielikuvat ja alan arvostus 
 7. Vanhustyön työpaikkojen toimivat käytännöt veto- ja pitovoimaisuuden osatekijänä?
 8. Osallistavan johtamisen vaikutukset vanhustyön työpaikan veto- ja pitovoiman edistäjänä.
 9. Työn palkitsevuus ja sen kehittäminen vanhustyön houkuttelevuuden lisääjänä? (voi käsittää myös konkreettisen palkitsemisen)
 10. Työntekijän ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet vanhustyön veto- ja pitovoiman osatekijänä ( perehdytys, täydennyskoulutus, työnohjaus, kehityskeskustelut, mentorointi)
 11. Hoidon ja hoivan laatu vanhustyön veto- ja pitovoiman osatekijänä 
 12. Työn ja yksityiselmän yhteensovittaminen vanhustyön veto- ja pitovoiman osatekijänä
 13. Työntekijän työhyvinvoinnin merkitys vanhustyön veto- ja pitovoiman osatekijänä 
 14. Vanhustyön työntekijän työhön sitoutumiseen vaikuttavat tekijät
 15. Työn kulttuurinen muutos ja sen vaikutukset vanhusalan työvoiman saatavuuteen?

Ota yhteyttä: satu.villanen@savonia.fi

Miten robotiikkaa ja tekoälyä voidaan hyödyntää eri kohderyhmillä? Esimerkiksi lapset, nuoret, vanhukset? Entäs eri käyttötarkoituksissa esimerkiksi terveystarkastus, kuntoutus, aktivointi? Työsi voi olla kirjallisuuskatsaus, kokemuksien kerääminen tai selvitystyö.

Ota yhteyttä: tiina.arpola(at)savonia.fi

Terveyttä edistäviä sovelluksia eri tarkoituksiin. Onko sinulla valmiuksia kehittää uutta sovellusta teknisesti tai sisällöllisesti?

Ota yhteyttä: tiina.arpola(at)savonia.fi