Hyvinvointi- ja terveyspalvelurobotiikan osaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen (HyvinRobo)

HyvinRobo-projektissa lisätään tietämystä palvelurobotiikan käyttämisestä hoitotyöntukena sekä mahdollistetaan tutustuminen käytettävissä olevaan teknologiaan. Lisäksi kerätään tietoutta siitä kuinka luotettavia, käytettäviä ja alueen tarpeisiin sopivia olemassa olevia tekoälyä (AI, Artificial Intelligence) hyödyntäviä teknologioita (esim. robotiikka) on ja miten sitä voidaan alueella hyödyntää kattavammin.

Projektissa rakennetaan helposti lähestyttävä tapa kehittää ja tarjota uusia palveluita, niin että eriosapuolet ymmärtävät hyödyn ja tarjottava palvelu on edelleen kehitettävissä.

Ajankohtaista: