Soveltava hyvinvointiteknologia

Parannamme alueemme hyvinvointia, kilpailukykyä ja koulutusta, kehitämme uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja. Teemme monialaista tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet

Kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon virtuaalisia oppimisympäristöjä

Kehitämme Pohjois-Savon vanhustyön veto- ja pitovoimaisuutta

Rakennamme terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristöä palveluinen

Edistämme hyvinvointi- ja terveyspalvelurobotiikan osaamisen ja hyödyntämistä

Luomme innovaatiokeskittymän suun terveydenhoitoon

Rakennamme koulutuskokonaisuutta hyvinvointiteknologiasta Sosiaali- ja terveysalalle. Koulutuksilla madalletaan teknologian käyttöön liittyvää kynnystä sekä helpotetaan hoitohenkilökunnan työskentelyä.

Työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen, sairauspoissaolojen vähentäminen ja työurien pidentäminen puuttumalla ennaltaehkäisevästi uniterveyttä uhkaaviin tekijöihin ja vahvistamalla uniterveyttä edistäviä tekijöitä.

Sote- alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen

Luodaan terveysalalle uusia ja joustavia oppimis- ja koulutusratkaisuja, sisältöä, työkaluja ja koulutusmateriaalia sekä uusia tapoja hyödyntää teknologiaa

Päättyneet hankkeet

Mentorointiohjelma, jossa autetaan terveysteknologia-alan yrityksiä kohti markkinoita

Olemme innovatiivisten ratkaisujen tukena kohti pääsyä terveys- ja hyvinvointialalle

Valmisteluhanke kansainväliseen oppilaistosyhteistyöhön virtuaaliste todellisuuden oppimisratkaisujen tehokkaampaan hyödyntämiseen

Kehitetämme Tehokkaasti työelämään-palveluihin liitettävä PLE:n mallia ja työkaluja, jonka avulla korkeakouluopiskelija voi markkinoida ja brändätä itseään ja osaamistaan työnantajille

Edistämme sote- alan pienten yritysten kehittymistä  Pohjois-Savossa