Oppimista ja perehdytystä – Next Generation

Posted Leave a commentPosted in Blogi

Oppimista ja perehdytystä – Next Generation Bioanalytiikan opiskelija tulee ensimmäistä kertaa laboratorioon, luo yleissilmäyksen ja katsoo suu auki kaikkia oudonnäköisiä välineitä ja laitteita. Ihmettelee mitä ne ovat, mitä niillä tehdään, saati miten ne toimivat. Opettaja kierrättää ryhmän laite laitteelta ja niiden toiminnan pääpiirteissään. ”En oikein näe täältä takaa kunnolla, väsyttää, jokohan pääsisi lounaalle?” Uuden hoitajan […]

Soveltava hyvinvointiteknologia tukemassa alueellista pelialaa

Posted Leave a commentPosted in Blogi

Soveltava hyvinvointiteknologia tukemassa alueellista pelialaa Terveysteknologia on Suomen suurin korkean teknologian vientiala. Niin koulutuksessa kuin työelämässä on hyvä ymmärtää miten teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää hyvinvoinnin edistämisessä. Savonia-ammattikorkeakoulun soveltavan hyvinvointiteknologian painoala tukee hyvinvointipalveluiden ja -innovaatioiden roolin ja hyödynnettävyyden kehittämisessä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat ihmisen toimintakyvyn mittaamiseen ja edistämiseen liittyvät teknologiat, personoitu omahoito ja […]

Biopankkien vaikuttavuus

Posted Leave a commentPosted in Blogi

Biopankkien vaikuttavuus Biopankkien vaikuttavuus perustuu laajaan ja monimuotoiseen näytekantaan. Isosta massasta voidaan saada vaikuttavampia tuloksia ja nähdä aivan eri asioita kuin yksittäisestä näytteestä. Hyöty, joka biopankkinäytteiden tutkimuksella saadaan, jalkautuu yliopistojen ja lääkeyhtiöiden kautta lopulta yksilölle. Ennen kuin tähän päästään, biopankkiin täytyy saada näytteitä, paljon. Massasta saadaan vaikuttavuutta. Lisäksi kaikki muukin terveystieto tulee kytkeä biopankkidataan, kuluttajalaitteet, […]