Teknologia ja robotiikka – uhka vai mahdollisuus?

Posted Leave a commentPosted in Blogi, hyvinrobo

Teknologia ja robotiikka – uhka vai mahdollisuus? Teknologia ja sen käyttö ikääntyneen hoitotyössä on lisääntymässä merkittävästi. Ennakkoluuloihin törmää yllättävän usein teknologiasta puhuttaessa niin asiakkaiden kuin hoivatyöntekijöiden keskuudessa ikään katsomatta.  Toinen yleinen kommentti työntekijöiden sanomana on: ”Nämäkö ne meidän työt sitten tekee?” Toisaalta teknologia ja robotiikka herättävät suurta kiinnostusta ja iloa. Yhden asiakkaan sanomana kuului: ”Olisi […]

Pohdintoja aktiivisuudesta ja inaktiivisuudesta – voiko älypuhelimien sovellukset tukea fyysistä aktiivisutta arjessa?

Posted Leave a commentPosted in Blogi

Pohdintoja aktiivisuudesta ja inaktiivisuudesta – voiko älypuhelimien sovellukset tukea fyysistä aktiivisutta arjessa? Ihmisten jokapäiväinen hyvinvointi korostuu tämän päivän keskusteluissa. Mistä tuo hyvinvointi koostuu ja kuinka sitä voidaan edistää yksilöllisesti? Näitä kysymyksiä on varmasti jokainen pohtinut mielessään. Ihmiset ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen. Huomio kohdentuu esimerkiksi siihen, miten palautuu työstään, miten […]

WelTech – hyvinvointiteknologian koulutusta suunnitellaan yhdessä hoitotyöntekijöiden kanssa

Posted Leave a commentPosted in Blogi

WelTech – hyvinvointiteknologian koulutusta suunnitellaan yhdessä hoitotyöntekijöiden kanssa Osana WelTech –hanketta toteutettiin teknologiakartoitus, jossa selvitettiin kotihoidossa käytettävän teknologian nykytilaa ja käyttöä. Samalla kysyttiin kotihoidon työntekijöiltä, millaisia toiveita ja tarpeita heillä on kotihoidon teknologian käyttöön ja siihen liittyvän koulutuksen järjestämiseen. Tehokkaampaa kehittämistä yhdessä Paine teknologian käytön lisäämiseen näkyy arjessa. Tiedämme, että hoiva-alalla työntekijöiden määrä ei lisäänny […]

Joko sinulla on PLE ja Open Badge?

Posted Leave a commentPosted in Blogi

Joko sinulla on PLE ja Open Badge? TEHTY – tehokkaasti työelämään – hankkeeseemme (2016 -2019) osallistui 80 savonialaista terveysalan – ja liiketalouden opiskelijaa. Kehitimme yhdessä heidän kanssaan henkilökohtaisia oppimisympäristöjä (PLE, Personal Learning Environment). PLE:ssä opiskelija tekee näkyväksi osaamisensa ja ne verkostot, joissa osaaminen on kehittynyt. Lisäksi siihen liitetään visuaalinen-CV, video-CV, opinnäytetyö, harjoittelujaksot ja niistä saadut […]

Suomen ensimmäinen Biopankki-kesäopintojakso

Posted Leave a commentPosted in Blogi

Suomen ensimmäinen Biopankki-kesäopintojakso Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa. Laadukas terveydenhuolto, monipuoliset rekisterit ja erilainen tutkimustoiminta luovat erinomaiset edellytykset biopankkitoiminnalle. Lisäksi suomalaiset ovat tutkimusmyönteisiä sekä halukkaita luovuttamaan näytteitä biopankkeihin. Suomeen perustettiin ensimmäiset biopankit vuonna 2014 ja sen jälkeen biopankkitutkimusten ja -suostumusten määrät ovat lisääntyneet nopeasti. Tavoitteena on että suomalaisissa biopankeissa on vuoteen 2020 mennessä jo yli […]

YRITTÄJÄMÄINEN AJATTELU – TÄMÄN PÄIVÄN TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO

Posted Leave a commentPosted in Blogi

YRITTÄJÄMÄINEN AJATTELU – TÄMÄN PÄIVÄN TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO Mitä yrittäjämäinen ajattelu tarkoittaa? Yrittäjämäinen ajattelu tai yrittäjämäinen työskentely mielletään perinteisesti koskevan vain yrittäjiä, mutta kyseiset taidot koskettavat kaikkia ja ovat (työ)elämän perustaitoja. Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus sekä asiakkaan ymmärtäminen ovat tärkeitä taitoja niin yrittäjälle kuin työntekijällekin niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Tämän päivän työnantajat odottavat työntekijöidensä […]

LUOVAA VAIKUTTAMISTA

Posted Leave a commentPosted in Blogi

LUOVAA VAIKUTTAMISTA Muotoilun ammattilaiset tekevät vaikuttavaa toimintaa yhteiskunnan eri sektoreilla. Arjen esine- ja toimintaympäristön ammattilaisen työkenttä on laajentunut aineettoman talouden ratkaisukeskeisiin asiantuntijatehtäviin. Ala on ollut muutospyörteessä jo pitkään, mutta selvinnyt siitä. Mukaan on tarttunut uusia kiinnostavia tehtäväalueita. Globaalisti vaikuttavat trendit, kuten digitalisoituminen, elämyksellisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys tarjoavat paljon mahdollisuuksia muotoilun hyödyntämiselle. Yritysten on kyettävä […]

WelTech – Digiä ja tukea kotihoidon kentälle

Posted Leave a commentPosted in Blogi

WelTech – Digiä ja tukea kotihoidon kentälle Kotihoidossa ollaan tällä hetkellä monenlaisen muutoksen edessä. Työn tekemisen tapoja kehitetään niin, että pyritään varmistamaan henkilöstön riittävyys asiakasmäärän jatkuvasti kasvaessa unohtamatta kotihoidon laadun kehittämistä, asiakasturvallisuutta ja monia muita seikkoja.  Kotihoidon työtä onkin ajateltava uudella tavalla, jotta pystytään vastamaan kasvaviin tarpeisiin. Digitalisaatio on osaltaan mahdollistanut työn kehittämisen, ja uusia […]

Muistoja tulevaisuudesta

Posted Leave a commentPosted in Blogi

Muistoja tulevaisuudesta ”Aidossa työssä ja taiteessa me joudumme luomaan vailla ulkopuolista tietoa siitä, mitä ja miten tulee toimia”, sanoo Risto Ahti (2006). Runoilija viittaa ilmeisesti Humen (1839) giljotiinina tunnettuun periaatteeseen, joka mukaan siitä, miten asiat ovat, ei voida päätellä sitä, miten asioiden pitäisi olla. Muotoilija tai kehittäjä tuntee edellä mainitun dilemman omakohtaisesti: jotain on tehtävä, […]

Teknologia ja iäkkäät ihmiset – tuulahduksia naapurista

Posted Leave a commentPosted in Blogi

Teknologia ja iäkkäät ihmiset – tuulahduksia naapurista Nykyään teknologiaa on kaikkialla. Se kulkee päivittäin mukana, sitä on kodeissa erilaisina laitteina ja järjestelminä ja koko yhteiskunta sisältää mitä erilaisempaa sekä näkyvää että näkymätöntä teknologiaa. Osasta teknologisista laitteista emme enää ajattele, että ne ovat ”hienoja teknologisia keksintöjä”, kun en ovat tiivisti osa päivittäistä arkeamme. Esimerkiksi langattomat kuulokkeet, […]