eHealth2019 Hackathon

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, g4h, Tapahtuma

eHealth2019 Hackathon Time: 29-31.3.2019 (starting at 17:00) Place: Somewhere in Kuopio Registration: here Health care sector should be seen as a living lab, a platform, where new, open, agile and user-friendly services are brought to life with a twist of gamification to engage the users. eHealth2019 Hackathon offers new prototypes and solutions for health promotion, […]

Sosiaaliset robotit hyvinvointipalvelujen edistäjänä

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Tapahtuma

Sosiaaliset robotit hyvinvointipalvelujen edistäjänä Aika/Time: 2.4.2019 Paikka/Place: Kuopio University Hospital (Kaarisairaala, Kabinetti 1) Ilmoittautuminen/registration: tästä Työpajassa tutustutaan sosiaalisiin palvelurobotteihin sekä niille tutkimustarpeisiin kehitettyihin sovelluksiin. Sosiaalisen palvelurobotiikan tarjonta hyvinvointipalvelujen puitteissa on Suomessa hyvin rajallista. HyvinRobo- sekä Robotit ja Hyvinvointipalvelujen Tulevaisuus-hankkeissa on kehitetty ja kehitetään edelleen palveluja pilottitutkimuksen tarpeisiin. Työpajassa tutustutaan hankkeiden pilottien lisäksi humanoidirobotti Pepperiin sekä […]

Teknologia ja robotiikka – uhka vai mahdollisuus?

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi, hyvinrobo

Teknologia ja robotiikka – uhka vai mahdollisuus? Teknologia ja sen käyttö ikääntyneen hoitotyössä on lisääntymässä merkittävästi. Ennakkoluuloihin törmää yllättävän usein teknologiasta puhuttaessa niin asiakkaiden kuin hoivatyöntekijöiden keskuudessa ikään katsomatta.  Toinen yleinen kommentti työntekijöiden sanomana on: ”Nämäkö ne meidän työt sitten tekee?” Toisaalta teknologia ja robotiikka herättävät suurta kiinnostusta ja iloa. Yhden asiakkaan sanomana kuului: ”Olisi […]

Pohdintoja aktiivisuudesta ja inaktiivisuudesta – voiko älypuhelimien sovellukset tukea fyysistä aktiivisutta arjessa?

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Pohdintoja aktiivisuudesta ja inaktiivisuudesta – voiko älypuhelimien sovellukset tukea fyysistä aktiivisutta arjessa? Ihmisten jokapäiväinen hyvinvointi korostuu tämän päivän keskusteluissa. Mistä tuo hyvinvointi koostuu ja kuinka sitä voidaan edistää yksilöllisesti? Näitä kysymyksiä on varmasti jokainen pohtinut mielessään. Ihmiset ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen. Huomio kohdentuu esimerkiksi siihen, miten palautuu työstään, miten […]

WelTech – hyvinvointiteknologian koulutusta suunnitellaan yhdessä hoitotyöntekijöiden kanssa

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

WelTech – hyvinvointiteknologian koulutusta suunnitellaan yhdessä hoitotyöntekijöiden kanssa Osana WelTech –hanketta toteutettiin teknologiakartoitus, jossa selvitettiin kotihoidossa käytettävän teknologian nykytilaa ja käyttöä. Samalla kysyttiin kotihoidon työntekijöiltä, millaisia toiveita ja tarpeita heillä on kotihoidon teknologian käyttöön ja siihen liittyvän koulutuksen järjestämiseen. Tehokkaampaa kehittämistä yhdessä Paine teknologian käytön lisäämiseen näkyy arjessa. Tiedämme, että hoiva-alalla työntekijöiden määrä ei lisäänny […]

Joko sinulla on PLE ja Open Badge?

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Joko sinulla on PLE ja Open Badge? TEHTY – tehokkaasti työelämään – hankkeeseemme (2016 -2019) osallistui 80 savonialaista terveysalan – ja liiketalouden opiskelijaa. Kehitimme yhdessä heidän kanssaan henkilökohtaisia oppimisympäristöjä (PLE, Personal Learning Environment). PLE:ssä opiskelija tekee näkyväksi osaamisensa ja ne verkostot, joissa osaaminen on kehittynyt. Lisäksi siihen liitetään visuaalinen-CV, video-CV, opinnäytetyö, harjoittelujaksot ja niistä saadut […]

Suomen ensimmäinen Biopankki-kesäopintojakso

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Suomen ensimmäinen Biopankki-kesäopintojakso Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa. Laadukas terveydenhuolto, monipuoliset rekisterit ja erilainen tutkimustoiminta luovat erinomaiset edellytykset biopankkitoiminnalle. Lisäksi suomalaiset ovat tutkimusmyönteisiä sekä halukkaita luovuttamaan näytteitä biopankkeihin. Suomeen perustettiin ensimmäiset biopankit vuonna 2014 ja sen jälkeen biopankkitutkimusten ja -suostumusten määrät ovat lisääntyneet nopeasti. Tavoitteena on että suomalaisissa biopankeissa on vuoteen 2020 mennessä jo yli […]

YRITTÄJÄMÄINEN AJATTELU – TÄMÄN PÄIVÄN TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

YRITTÄJÄMÄINEN AJATTELU – TÄMÄN PÄIVÄN TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO Mitä yrittäjämäinen ajattelu tarkoittaa? Yrittäjämäinen ajattelu tai yrittäjämäinen työskentely mielletään perinteisesti koskevan vain yrittäjiä, mutta kyseiset taidot koskettavat kaikkia ja ovat (työ)elämän perustaitoja. Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus sekä asiakkaan ymmärtäminen ovat tärkeitä taitoja niin yrittäjälle kuin työntekijällekin niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Tämän päivän työnantajat odottavat työntekijöidensä […]

LUOVAA VAIKUTTAMISTA

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

LUOVAA VAIKUTTAMISTA Muotoilun ammattilaiset tekevät vaikuttavaa toimintaa yhteiskunnan eri sektoreilla. Arjen esine- ja toimintaympäristön ammattilaisen työkenttä on laajentunut aineettoman talouden ratkaisukeskeisiin asiantuntijatehtäviin. Ala on ollut muutospyörteessä jo pitkään, mutta selvinnyt siitä. Mukaan on tarttunut uusia kiinnostavia tehtäväalueita. Globaalisti vaikuttavat trendit, kuten digitalisoituminen, elämyksellisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys tarjoavat paljon mahdollisuuksia muotoilun hyödyntämiselle. Yritysten on kyettävä […]

WelTech – Digiä ja tukea kotihoidon kentälle

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

WelTech – Digiä ja tukea kotihoidon kentälle Kotihoidossa ollaan tällä hetkellä monenlaisen muutoksen edessä. Työn tekemisen tapoja kehitetään niin, että pyritään varmistamaan henkilöstön riittävyys asiakasmäärän jatkuvasti kasvaessa unohtamatta kotihoidon laadun kehittämistä, asiakasturvallisuutta ja monia muita seikkoja.  Kotihoidon työtä onkin ajateltava uudella tavalla, jotta pystytään vastamaan kasvaviin tarpeisiin. Digitalisaatio on osaltaan mahdollistanut työn kehittämisen, ja uusia […]