Suomen ensimmäinen Biopankki-kesäopintojakso

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Suomen ensimmäinen Biopankki-kesäopintojakso Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa. Laadukas terveydenhuolto, monipuoliset rekisterit ja erilainen tutkimustoiminta luovat erinomaiset edellytykset biopankkitoiminnalle. Lisäksi suomalaiset ovat tutkimusmyönteisiä sekä halukkaita luovuttamaan näytteitä biopankkeihin. Suomeen perustettiin ensimmäiset biopankit vuonna 2014 ja sen jälkeen biopankkitutkimusten ja -suostumusten määrät ovat lisääntyneet nopeasti. Tavoitteena on että suomalaisissa biopankeissa on vuoteen 2020 mennessä jo yli […]

YRITTÄJÄMÄINEN AJATTELU – TÄMÄN PÄIVÄN TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

YRITTÄJÄMÄINEN AJATTELU – TÄMÄN PÄIVÄN TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO Mitä yrittäjämäinen ajattelu tarkoittaa? Yrittäjämäinen ajattelu tai yrittäjämäinen työskentely mielletään perinteisesti koskevan vain yrittäjiä, mutta kyseiset taidot koskettavat kaikkia ja ovat (työ)elämän perustaitoja. Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus sekä asiakkaan ymmärtäminen ovat tärkeitä taitoja niin yrittäjälle kuin työntekijällekin niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Tämän päivän työnantajat odottavat työntekijöidensä […]

LUOVAA VAIKUTTAMISTA

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

LUOVAA VAIKUTTAMISTA Muotoilun ammattilaiset tekevät vaikuttavaa toimintaa yhteiskunnan eri sektoreilla. Arjen esine- ja toimintaympäristön ammattilaisen työkenttä on laajentunut aineettoman talouden ratkaisukeskeisiin asiantuntijatehtäviin. Ala on ollut muutospyörteessä jo pitkään, mutta selvinnyt siitä. Mukaan on tarttunut uusia kiinnostavia tehtäväalueita. Globaalisti vaikuttavat trendit, kuten digitalisoituminen, elämyksellisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys tarjoavat paljon mahdollisuuksia muotoilun hyödyntämiselle. Yritysten on kyettävä […]

WelTech – Digiä ja tukea kotihoidon kentälle

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

WelTech – Digiä ja tukea kotihoidon kentälle Kotihoidossa ollaan tällä hetkellä monenlaisen muutoksen edessä. Työn tekemisen tapoja kehitetään niin, että pyritään varmistamaan henkilöstön riittävyys asiakasmäärän jatkuvasti kasvaessa unohtamatta kotihoidon laadun kehittämistä, asiakasturvallisuutta ja monia muita seikkoja.  Kotihoidon työtä onkin ajateltava uudella tavalla, jotta pystytään vastamaan kasvaviin tarpeisiin. Digitalisaatio on osaltaan mahdollistanut työn kehittämisen, ja uusia […]

Muistoja tulevaisuudesta

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Muistoja tulevaisuudesta ”Aidossa työssä ja taiteessa me joudumme luomaan vailla ulkopuolista tietoa siitä, mitä ja miten tulee toimia”, sanoo Risto Ahti (2006). Runoilija viittaa ilmeisesti Humen (1839) giljotiinina tunnettuun periaatteeseen, joka mukaan siitä, miten asiat ovat, ei voida päätellä sitä, miten asioiden pitäisi olla. Muotoilija tai kehittäjä tuntee edellä mainitun dilemman omakohtaisesti: jotain on tehtävä, […]

Teknologia ja iäkkäät ihmiset – tuulahduksia naapurista

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Teknologia ja iäkkäät ihmiset – tuulahduksia naapurista Nykyään teknologiaa on kaikkialla. Se kulkee päivittäin mukana, sitä on kodeissa erilaisina laitteina ja järjestelminä ja koko yhteiskunta sisältää mitä erilaisempaa sekä näkyvää että näkymätöntä teknologiaa. Osasta teknologisista laitteista emme enää ajattele, että ne ovat ”hienoja teknologisia keksintöjä”, kun en ovat tiivisti osa päivittäistä arkeamme. Esimerkiksi langattomat kuulokkeet, […]

Oppimista ja perehdytystä – Next Generation

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Oppimista ja perehdytystä – Next Generation Bioanalytiikan opiskelija tulee ensimmäistä kertaa laboratorioon, luo yleissilmäyksen ja katsoo suu auki kaikkia oudonnäköisiä välineitä ja laitteita. Ihmettelee mitä ne ovat, mitä niillä tehdään, saati miten ne toimivat. Opettaja kierrättää ryhmän laite laitteelta ja niiden toiminnan pääpiirteissään. ”En oikein näe täältä takaa kunnolla, väsyttää, jokohan pääsisi lounaalle?” Uuden hoitajan […]

Soveltava hyvinvointiteknologia tukemassa alueellista pelialaa

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Soveltava hyvinvointiteknologia tukemassa alueellista pelialaa Terveysteknologia on Suomen suurin korkean teknologian vientiala. Niin koulutuksessa kuin työelämässä on hyvä ymmärtää miten teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää hyvinvoinnin edistämisessä. Savonia-ammattikorkeakoulun soveltavan hyvinvointiteknologian painoala tukee hyvinvointipalveluiden ja -innovaatioiden roolin ja hyödynnettävyyden kehittämisessä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat ihmisen toimintakyvyn mittaamiseen ja edistämiseen liittyvät teknologiat, personoitu omahoito ja […]

Biopankkien vaikuttavuus

Posted Leave a commentPosted in ajankohtaista, Blogi

Biopankkien vaikuttavuus Biopankkien vaikuttavuus perustuu laajaan ja monimuotoiseen näytekantaan. Isosta massasta voidaan saada vaikuttavampia tuloksia ja nähdä aivan eri asioita kuin yksittäisestä näytteestä. Hyöty, joka biopankkinäytteiden tutkimuksella saadaan, jalkautuu yliopistojen ja lääkeyhtiöiden kautta lopulta yksilölle. Ennen kuin tähän päästään, biopankkiin täytyy saada näytteitä, paljon. Massasta saadaan vaikuttavuutta. Lisäksi kaikki muukin terveystieto tulee kytkeä biopankkidataan, kuluttajalaitteet, […]