VR-sovellusten käytön ymmärtäminen terveydenhuollon alalla

      Future Technologies in Education – FutureEdu

Future Technologies in Education –projektissa hankkeessa etsimme paras käytettävä teknologinen ratkaisun, joka tuo lisäarvoa terveydenhuollon ammattilaisten koko koulutusprosessiin.

XR-sovelluksilla on valtava potentiaali terveydenhuollon koulutuksessa. Projektin ensimmäisen vuoden aikana löysimme parhaat vaihtoehdot kliinisen laboratorion, leikkaussaliin ja välinehuollon koulutusympäristöön. Kansainvälisellä tasolla olemme myös tukeneet bulgarialaisen kumppanimme digitalisointistrategiaa jakamalla tietoa ja vertailemalla käytettyjen teknologisten ratkaisujen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen tasolla. Valittuja teknisiä ratkaisuja pilotoidaan ja testataan kevään 2020 aikana. Näitä teknisiä ratkaisuja verrataan nykyisiin koulutusratkaisuihin ja opetusmenetelmiin. Pilottitulosten perusteella koulutuksessa käytettäviä ratkaisuja kehitetään edelleen ja otetaan myöhemmin osaksi koulutusprosessia ja koulutusta.

 • Hankkeen tuloksena syntyy:
  • Työelämälähtöinen virtuaalinen oppimisympäristö laboratorioalan sekä perioperatiivisen hoitotyön opiskelijoiden, ja jo työelämässä olevien ja perehtyjien käyttöön,
  • Virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamisen toimintamalli
  • Kansainvälisen  virtuaalinen opintokokonaisuus.
 •  
 • Kuuntelee lisää podcastista : FutureEdu – uudet teknologiat opetuksessa  https://soundcloud.com/user-756029406/futureedu-uudet-teknologiat-opetuksessa

  Yhteistiedot:
  Anssi Mähönen, Futureedu hanke projektipäällikkö, ansi.mahonen(at)savonia.fi, +358 44 785646
  Paola Kontro, Futureedu hanke projektityöntekijä paola.kontro(at)savonia.fi, +358 44 7856934