ajankohtaistaBlogi

Joko sinulla on PLE ja Open Badge?

Joko sinulla on PLE ja Open Badge?

TEHTY – tehokkaasti työelämään – hankkeeseemme (2016 -2019) osallistui 80 savonialaista terveysalan – ja liiketalouden opiskelijaa. Kehitimme yhdessä heidän kanssaan henkilökohtaisia oppimisympäristöjä (PLE, Personal Learning Environment). PLE:ssä opiskelija tekee näkyväksi osaamisensa ja ne verkostot, joissa osaaminen on kehittynyt. Lisäksi siihen liitetään visuaalinen-CV, video-CV, opinnäytetyö, harjoittelujaksot ja niistä saadut palautteet. Myös työelämä tulee osaksi opiskelijan oppimisprosesseja. Jokainen opiskelija voi valita oppimisympäristönsä rakentamiseen ne sosiaalisen median työkalut, jotka ovat hänelle tuttuja ja luontaisia. Sosiaalinen media mahdollistaa osaamisen jakamisen ja itsensä brändäämisen verkossa jo opintojen aikana. PLE tekee mahdolliseksi yksilöllisen oppimisen sen sijaan, että opiskelijalla olisi käytössään pelkästään yleinen oppimisympäristö Moodle (LMS), jossa oppimisprosessi on pilkottu pieniin osiin. Lisäksi PLE jää opiskelijan käyttöön valmistumisen jälkeen. Hankkeen tuloksena PLE-käytännöt ovat siirtyneet osaksi Savonian erilaisia opetussuunnitelmia.

PLE:n lisäksi kehitimme yhteistyössä työelämän kanssa osaamismerkkejä (Open Badget). Kutsuimme yrityselämän edustajia pohtimaan kanssamme tulevaisuuden osaamista ja erityisesti sitä, millaista osaamista opiskelijoillamme tulisi valmistumisen jälkeen olla. Työpajat tuottivat 40 erilaista osaamista, jotka syötettiin Savonian INTO-työkaluun ja lähetettiin laajemmalle työelämäjoukolle arvioitavaksi. Näin saatiin keskeiset, työelämän painottamat osaamiset selville. Näistä rakensimme yhdessä opiskelijoiden kanssa osaamismerkit. PLE ja osaamismerkit linkittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä opiskelijan tulee PLE:ssään osoittaa osaamismerkkien kriteerien mukainen osaaminen.  Edellä kuvattu käytäntö on uudenlainen, työelämäläheinen tapa luoda osaamismerkkejä ja siksi se on herättänyt paljon mielenkiintoa myös muissa ammattikorkeakouluissa. Hankkeen tuloksena osaamismerkit ovat tulleet osaksi Savonia-ammattikorkeakoulun käytäntöjä ja niitä myönnetään myös Savonian täydennyskoulutuksissa käyneille osallistujille.

Aija Hietanen
Lehtori, THM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *