WelTech – Digiä ja tukea kotihoidon kentälle

WelTech – Digiä ja tukea kotihoidon kentälle

Kotihoidossa ollaan tällä hetkellä monenlaisen muutoksen edessä. Työn tekemisen tapoja kehitetään niin, että pyritään varmistamaan henkilöstön riittävyys asiakasmäärän jatkuvasti kasvaessa unohtamatta kotihoidon laadun kehittämistä, asiakasturvallisuutta ja monia muita seikkoja.  Kotihoidon työtä onkin ajateltava uudella tavalla, jotta pystytään vastamaan kasvaviin tarpeisiin. Digitalisaatio on osaltaan mahdollistanut työn kehittämisen, ja uusia teknologisia sovelluksia ja ratkaisuja tulee markkinoille jatkuvasti lisää. Esimerkiksi ”etähoiva” kuuluu jo monen kunnan palveluvalikoimaan. Siinä kotihoitaja ottaa asiakkaaseen etäyhteyden toimistolta ja hoitaa kotihoidon käynnin käymättä fyysisesti asiakkaan luona. Tämä on vain yksi esimerkki uudenlaisesta työn tekemisen tavasta. Kotihoidossa voitaisiin hyödyntää yhä enemmän erilaisia teknologisia sovelluksia ja ratkaisuja, mutta tähän tarvitaan huolellista suunnittelua, koulutusta ja perehtymistä uusimpaan teknologiaan ja sen hyödyntämiseen kotihoidon toimintakentässä.

heli blogiSavonian koordinoima hanke ” Hyvinvointiteknologian koulutustuote: käyttöönoton ja käytön koulutus (WelTech)”, vastaa osaltaan tähän tarpeeseen. Hankkeessa luodaan koulutuskokonaisuuksia ja pidetään koulutuksia hoitohenkilöstölle, alan opiskelijoille ja opettajille. Koulutuksissa on tarkoituksena perehtyä uusimpaan teknologiaan hoitotyössä ja madaltaa uuden teknologian käyttöön liittyvää kynnystä tarjoten osallistujille tietoa teknologian käyttöön liittyvistä haasteista ja antaa valmiuksia toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. Koulutuskokonaisuudet pohjautuvat hankkeessa tehtävään teknologiakartoitukseen. Hankkeessa kotihoidon henkilöstö osallistetaan suunnittelemaan mm. tulevia koulutussisältöjä ja koulutuksen toteuttamisen tapoja.

Koulutukset toteutetaan pääosin Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä. Kuopion kaupunki ja muut yhteistyötahot ovat vahvasti mukana hankkeessa tarjoamalla tiloja hankkeen käyttöön ja tuomalla henkilökuntaa koulutukseen. Itä-Suomen yliopisto arvioi projektin aikana pidettävien koulutusten vaikuttavuutta. Projektin tuloksena saadaan suunniteltua, laadittua ja testattua koulutusmallit sekä hoitohenkilökunnalle että alan opiskelijoille ja opettajille. Koulutusmallit laaditaan yhteistyössä yritysten, hoivapalvelutuottajien ja hoitohenkilökunnan kanssa kohderyhmien ja palveluiden loppukäyttäjien tarpeet huomioiden.

Heli Kekäläinen
TKI-asiantuntija

Leave a Reply

Your email address will not be published.